Tag Archives: ระบบสุริยะ

ดาวหาง ส่วนหนึ่งของอวกาศที่สวยงาม

การก่อกำเนิดระบบสุริยะนอกจากจะกำเนิดดาวเคราะห์ต่างๆแล้วยังเป็นการกำเนิดเศษซากจากจักรวาลที่สวยงาม ดาวหาง คือส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเป็นวัตถุที่ปรากฏการณ์โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกับดาวเคราะห์ ดาวหางเชื่อว่าถือกำเนิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่ก่อกำเนิดดาวเคราะห์ และ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางคือส่วนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถเกิดการระเหิดของแก๊สในตัวเองและปล่อยฝุ่นออกมา ฝุ่นที่ปล่อยออกมานั้นจะเป็นหางทอดยาวหลายล้านกิโลเมตร ดาวหางมีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์น้อยมีลักษณะไม่คงที่และรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ดาวหางมีคาบการโคจรที่มีลักษณะเป็นวงรีมีระยะการโคจรตั้งแต่สั้นจนถึงยาวนานหลายปี บางดวงอาจโคจรให้โลกเห็นเกือบพันปีเลยทีเดียว ดาวหางแบบนี้เรียกว่า ดาวหางคาบยาว

ในปี 2009 มีการรายงานค้นพบดาวหางแล้วกว่า 3,648 ดวง ส่วนใหญ่จะเป็นดาวหางคาบสั้นและมีขนาดไม่ใหญ่มาก สำหรับดาวหางคาบยาวนั้นมาจากบริเวณกลุ่มเมฆออร์ต ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและมีคาบโคจรที่ยาว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังมีดาวหางที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกกว่าล้านดวง ซึ่งอยู่บริเวณกลุ่มเมฆออร์ต และแถบไคเปอร์ ดาวหางประกอบด้วย 3 ส่วน คือ นิวเคลียส โคม่า และ หาง ส่วนแรกคือ นิวเคลียส เป็นใจกลางซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งประกอบด้วยหินและน้ำแข็ง มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 100 กิโลเมตร ส่วนที่สอง คือ โคม่า เป็นส่วนของแก๊สระเหยออกมาจากนิวเคลียสเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง ล้านกิโลเมตร และสุดท้ายคือ หาง เป็นส่วนที่ประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นที่ระเหยออกมาจากนิวเคลียสซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 100 – 10 ล้านกิโลเมตร

ดาวเสาร์ ดาวเคราะห์ที่สวยที่สุด

ดาวเสาร์ เป็น ดาวเคราะห์ดวงที่ 6 ของระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนก๊าซ ดาวเสาร์มีลักษณะเฉพาะตัวและความสวยงามที่สุดคือ วงแหวน ที่เห็นได้เด่นชัดกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงอื่นๆ ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก ดาวพฤหัสบดี และมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 95 เท่า ดาวเสาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120,536 กิโลเมตร มีลักษณะกลมแป้นและเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด การหมุนเร็วที่สุดของดาวเสาร์นั้นส่งผลต่อ ดวงจันทร์บริวารที่มีลักษณะกลมแป้นเช่นกันแต่ไม่มากเท่าดาวเสาร์ ส่วนใหญ่นั้นดาวเคราะห์ชั้นนอกนั้นจะเป็นดาวเคราะห์ก๊าซและมีขนาดใหญ่ รวมถึงมีวงแหวนด้วย แต่ดาวเสาร์เป็นดาวเพียงดวงเดียวที่มีวงแหวนมากที่สุดและเห็นชัดที่สุด ซึ่งยานแคสซินี ได้เก็บภาพของดาวเสาร์ในระยะใกล้ที่สุดประมาณ 6.3 ล้านกิโลเมตร และส่งมายังโลก

ดาวเสาร์ประกอบด้วยกลุ่มก๊าซส่วนใหญ่ แม้ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่ดาวเสาร์กลับมีมวลความหนาแน่นเฉลี่ยเพียง 0.70 กรัม/ลบ.ซม. ซึ่งเป็นมวลที่น้อยกว่าน้ำ ดังนั้นหากเปรียบเทียบอีกอย่างคือ ดาวเสาร์ สามารถลอยน้ำได้นั่นเอง วงแหวนของดาวเสาร์นั้นประกอบด้วยฝุ่นและก้อนน้ำแข็ง คาดว่าน่าจะมาจากเศษซากที่เหลือจากการกำเนิดระบบสุริยะ วงแหวนของดาวเสาร์นั้นเป็นสะสาร ฝุ่นผง น้ำแข็ง ที่มีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ ไม่กี่มิลลิเมตร จนถึง ขนาดหลายกิโลเมตร โดยวงแหวนเหล่านี้จะโคจรไปรอบดาวเสาร์ ซึ่งวัตถุดังกว่างมีความกว้างประมาณ 80,000 กิโลเมตร หนาถึง 500 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้จากกล้องโทรทรรศน์บนโลก