Tag Archives: ดาวเคราะห์น้อย

แถบดาวเคราะห์น้อย

แถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt) คือวัตถุขนาดไม่คงที่และมีขนาด เล็ก, ใหญ่ แตกต่างกันไปแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ โคจรรอบเป็นแถบรอบดวงอาทิตย์ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุที่หลงเหลือจากการกำเนิดระบบสุริยะ วัตถุที่เหลือเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ขนาดใหญ่และโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ แถบดาวเคราะห์น้อยบางครั้งมีชื่อเรียกว่า แถบดาวเคราะห์หลัก ซึ่งยังมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อยจำนวนหนึ่งที่ยังเกาะเป็นกลุ่มเล็กๆโคจรรอบๆดวงอาทิตย์เช่นกัน

ดาวเคราะห์น้อยมีขนาดที่แตกต่างกันบางครั้งถูกเรียกว่า อุกกาบาต ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ก้อนหินขนาดไม่กี่มิลลิเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบจำนวน 4 ดวง คือ ซีรีส, เวสตา, พัลลัส และไฮเจีย สำหรับ ซีรีส ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดคือเส้นผ่าศูนย์กลาง 950 กิโลเมตรและถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์แคระในปัจจุบัน วัตถุในดาวเคราะห์น้อยกระจายอยู่เบาบางมาก ซึ่งยาวอวกาศสามารถเดินทางผ่านไปได้โดยไม่เกิดการชนเลย บางครั้งเกิดการชนระหว่างดาวเคราะห์ทำให้เกิดเศษดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่รอบๆ บางครั้งเศษซากขนาดเล็กก็พุ่งเข้ามายังโลกและถูกเผาไหม้จนหมดเรียกว่า ดาวตก

ความแตกต่างระหว่างดาวหาง เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยและดาวหางจัดอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่ที่จริงแล้วดาวหางมีคาบการโคจรที่แตกต่างซึ่งมาจากแถบไคเปอร์และมีกลุ่มก๊าซที่ระเหยออกมาจากผิวดาวเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ แต่ดาวเคราะห์น้อยไม่มีแสงในตัวเองและไม่มีก๊าซ ในอดีตมีความเชื่อว่า น้ำบนโลกเกิดจากดาวหางและดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกในช่วงกำเนิดระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ ซีรีส

ซีรีส เป็นชื่อของดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยชั้นใน และเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ถูกค้นพบในแถบดาวเคราะห์น้อย ซีรีส ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อว่า จูเซปเป ปีอาซซี ซึ่งพบมันโดยบังเอิญเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 1801 ขณะที่เขากำลังส่องกล้องเพื่อสำรวจแถบดาวเคราะห์น้อย ซีรีสถูกตั้งชื่อตาม เทพีของโรมันชื่อว่า ซีรีส ซึ่งเป็นเทพีแห่งการปลูกพืชและการเก็บเกี่ยว รวมถึง เป็นเทพีแห่งความรักความเมตตาด้วย ในช่วงแรกการค้นหาดาวเคราะห์น้อยยังไม่เริ่มการค้นหาเท่าใดนัก ซึ่งมีความเชื่อว่าอาจมีดาวเคราะห์ที่อยู่ระหว่างดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี ในช่วงปี 1800 มีการค้นพบแถบดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ ซึ่งตอนนั้น ซีรีส ยังไม่ถูกค้นพบ

จูเซปเป ปีอาซซี นักดาราศษสตร์ชาวอิตาลี จากสถาบันปาเลอร์โม ซิซิลี ได้รับเชิญมาร่วมการค้นหาดาวเคราะห์น้อยด้วย โดยเขาก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ซีรีสโดยบังเอิญ ขณะที่เขากำลังค้นหาดาวฤกษ์โดยตอนแรกเขาพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งขนาดใหญ่และมีแสงสว่างที่น้อยมาก ตอนแรกเขาคิดว่ามันคือดาวหาง แต่มันไม่มีกลุ่มก๊าซพวยพุ่งออกมาจากดาว ปีอาซซีสังเกตซีรีสรวม 24 ครั้ง จนในที่สุดของได้ประกาศการค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ชื่อว่า ซีรีส เมื่อวันที่ 24 มกราคม ปี 1801 ซีรีสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 950 กิโลเมตร โคจรระหว่างดาวอังคารและดวงอาทิตย์ ซึ่งถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุด และปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นดาวเคราะห์แคระแล้ว