Tag Archives: ดาวหาง

ดาวหางใหญ่และการสังเกตการณ์

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวหางแล้วหลายพันดวง ส่วนใหญ่จะเป็นดาวหางคาบสั้นและมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องส่องเท่านั้น มีการค้ยพบดาวหางขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษซึ่งจะมีการค้นพบสักประมาณ 1 ถึง 2 ดวง ส่วนใหญ่ดาวหางดังกล่าวนั้นจะมาจากกลุ่มเมฆออร์ต และแถบไคเปอร์ บริเวณถัดจากดาวพลูโต ซึ่งเป็นที่อยู่ของวัตถุขนาดใหญ่ ดาวหางใหญ่นี้จะสว่างมากเมื่อใกล้ดวงอาทิตย์และมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6 กิโลเมตรจนถึง 100 กิโลเมตร ดาวหางขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบแล้วเช่น ดาวหางเทมเพล 1 มีขนาดใหญ่ 6 กิโลเมตร , ดาวหางเฮล-บอบป์ ขนาดประมาณ 10 กิโลเมตร และดาวหางฮัลเลย์ เป็นต้น ดาวหางเหล่านี้มีคาบโคจรที่ยาวหลายสิบจึงจะปรากฏให้เห็นสักครั้งหนึ่ง

มีความเชื่อว่า ดาวหางนั้นจะนำความหายนะมาสู่มนุษย์อย่างเช่น ดาวหางเฮล-บอปป์ ปรากฏในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งการปรากฏของมันมีความเชื่อว่าหางของดาวกางนั้นประกอบด้วยสารพิษไซยาโนเจน ทำให้กลุ่มสาวกลัทธิเฮเวนส์ เกต ฆ่าตัวตายจำนวนมาก และการปรากฏของดาวหางฮัลเลย์นั้นจะนำพาความหายนะมาให้ ทั้งนี้แม้ว่าความเชื่อดังกล่าวจะไม่เป็นความจริง แต่ในอดีตดาวหางนั้นเคยมีผลกระทบกับโลกมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โลกอาจเคยถูกชนด้วยดาวหางขนาดใหญ่มาก และทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์อาจมีความเชื่อว่าเกิดจากดาวหางขนาดกว้าง 10 กิโลเมตรพุ่งชนโลก

ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์คอยเฝ้าสังเกตการณ์ดาวหางอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะดาวหางที่โคจรไม่คงที่อาจส่งผลต่อการพุ่งชนโลกในอนาคตได้

ดาวหาง ส่วนหนึ่งของอวกาศที่สวยงาม

การก่อกำเนิดระบบสุริยะนอกจากจะกำเนิดดาวเคราะห์ต่างๆแล้วยังเป็นการกำเนิดเศษซากจากจักรวาลที่สวยงาม ดาวหาง คือส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเป็นวัตถุที่ปรากฏการณ์โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกับดาวเคราะห์ ดาวหางเชื่อว่าถือกำเนิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่ก่อกำเนิดดาวเคราะห์ และ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางคือส่วนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถเกิดการระเหิดของแก๊สในตัวเองและปล่อยฝุ่นออกมา ฝุ่นที่ปล่อยออกมานั้นจะเป็นหางทอดยาวหลายล้านกิโลเมตร ดาวหางมีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์น้อยมีลักษณะไม่คงที่และรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ดาวหางมีคาบการโคจรที่มีลักษณะเป็นวงรีมีระยะการโคจรตั้งแต่สั้นจนถึงยาวนานหลายปี บางดวงอาจโคจรให้โลกเห็นเกือบพันปีเลยทีเดียว ดาวหางแบบนี้เรียกว่า ดาวหางคาบยาว

ในปี 2009 มีการรายงานค้นพบดาวหางแล้วกว่า 3,648 ดวง ส่วนใหญ่จะเป็นดาวหางคาบสั้นและมีขนาดไม่ใหญ่มาก สำหรับดาวหางคาบยาวนั้นมาจากบริเวณกลุ่มเมฆออร์ต ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและมีคาบโคจรที่ยาว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังมีดาวหางที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกกว่าล้านดวง ซึ่งอยู่บริเวณกลุ่มเมฆออร์ต และแถบไคเปอร์ ดาวหางประกอบด้วย 3 ส่วน คือ นิวเคลียส โคม่า และ หาง ส่วนแรกคือ นิวเคลียส เป็นใจกลางซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งประกอบด้วยหินและน้ำแข็ง มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 100 กิโลเมตร ส่วนที่สอง คือ โคม่า เป็นส่วนของแก๊สระเหยออกมาจากนิวเคลียสเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง ล้านกิโลเมตร และสุดท้ายคือ หาง เป็นส่วนที่ประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นที่ระเหยออกมาจากนิวเคลียสซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 100 – 10 ล้านกิโลเมตร