Tag Archives: ซีรีส

ดาวเคราะห์ ซีรีส

ซีรีส เป็นชื่อของดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยชั้นใน และเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ถูกค้นพบในแถบดาวเคราะห์น้อย ซีรีส ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อว่า จูเซปเป ปีอาซซี ซึ่งพบมันโดยบังเอิญเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 1801 ขณะที่เขากำลังส่องกล้องเพื่อสำรวจแถบดาวเคราะห์น้อย ซีรีสถูกตั้งชื่อตาม เทพีของโรมันชื่อว่า ซีรีส ซึ่งเป็นเทพีแห่งการปลูกพืชและการเก็บเกี่ยว รวมถึง เป็นเทพีแห่งความรักความเมตตาด้วย ในช่วงแรกการค้นหาดาวเคราะห์น้อยยังไม่เริ่มการค้นหาเท่าใดนัก ซึ่งมีความเชื่อว่าอาจมีดาวเคราะห์ที่อยู่ระหว่างดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี ในช่วงปี 1800 มีการค้นพบแถบดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ ซึ่งตอนนั้น ซีรีส ยังไม่ถูกค้นพบ

จูเซปเป ปีอาซซี นักดาราศษสตร์ชาวอิตาลี จากสถาบันปาเลอร์โม ซิซิลี ได้รับเชิญมาร่วมการค้นหาดาวเคราะห์น้อยด้วย โดยเขาก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ซีรีสโดยบังเอิญ ขณะที่เขากำลังค้นหาดาวฤกษ์โดยตอนแรกเขาพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งขนาดใหญ่และมีแสงสว่างที่น้อยมาก ตอนแรกเขาคิดว่ามันคือดาวหาง แต่มันไม่มีกลุ่มก๊าซพวยพุ่งออกมาจากดาว ปีอาซซีสังเกตซีรีสรวม 24 ครั้ง จนในที่สุดของได้ประกาศการค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ชื่อว่า ซีรีส เมื่อวันที่ 24 มกราคม ปี 1801 ซีรีสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 950 กิโลเมตร โคจรระหว่างดาวอังคารและดวงอาทิตย์ ซึ่งถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุด และปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นดาวเคราะห์แคระแล้ว