Author Archives: adminsforit

ดวงจันทร์ เพื่อนบ้านที่ใกล้โลกที่สุด

 ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นดวงตาเปล่า แต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเอง เราสามารถมองเห็นได้เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบดวงจันทร์ ดวงจันทร์นั้นเป็นบริวารของโลกเรา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,800 กิโลเมตร มีระยะห่างจากโลกประมาณ 384,000 กิโลเมตร

มีข้อสันนิฐานว่า ดวงจันทร์ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับโลกโดยมีทฤษฎีที่มีน้ำหนักที่สุดคือ อาจมีวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารพุ่งชนโลก เมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนการชนทำให้เศษซากจำนวนมหาศาลกระเด็นออกจากโลก ต่อมาเศษซากเหล่านั้นเริ่มจับตัวกันเป็นดาวเคราะห์ และโดนแรงโน้มถ่วงของโลกดึงเอาไว้ ก่อเกิดเป็นดวงจันทร์ในที่สุด

ดวงจันทร์ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองที่ได้จังหวะพอดีกับวิถีการโคจรรอบโลก ซึ่งเมื่อเรามองดวงจันทร์จากพื้นโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวตลอดเวลา ในประวัติศาสตร์ยุคแรกของดวงจันทร์ การหมุนของมันช้าและกลายเป็นถูกล็อกอยู่ในลักษณะนี้ เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ความฝืด และมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงบนโลก ฉะนั้นดวงจันทร์จึงมีส่วนสำคัญต่อการเกิดปรากฏการณ์ น้ำขึ้น-น้ำลง บนโลก

ดวงจันทร์นับว่ามีการสำรวจและศึกษามากที่สุด ในปี 1969 นาซ่าได้ส่งยานอวกาศส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ นั้นคือ นีล อาร์มสตรอง และ บัซซ์อัลล์ดาริน สองนักบินอวกาศแรกที่ได้ไปบนพิ้นผิวดวงจันทร์ และนำตัวอย่างหินและดินกลับมายังโลกเพื่อทำการศึกษา ลักษณะพื้นผิวบนดวงจันทร์นั้นเป็นแอ่งและมีหลุมอุกกาบาตอยู่มาก พื้นผิวบนดวงจันทร์ที่มองด้วยตาเปล่าเห็นเป็นสีคล้ำ คือที่ราบบนดวงจันทร์หรือเรียกว่า “ทะเล” บนดวงจันทร์

โลกและสิ่งมีชีวิต

    ในอดีตนานมาแล้ว โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากการะเบิดครั้งใหญ่ของเอกภพ เศษละลองและฝุ่นจำนวนมากเริ่มจับตัว และก่อเกิดเป็นดาวเคราะห์หิน เมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน โลกยังมีลักษณะเป็นหินแข็งและมีลาวาหลอมละลายอยู่ทั่วโลก

โลกในยุคแรกถูกปกคลุ่มด้วยลาวาและการระเบิดของภูเขาไฟ รวมไปถึงการพุ่งชนของอุกกาบาตจำนวนมาก การชนก่อให้เกิดฝุ่นละอองพุ่งขึ้นปกคลุมชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น เหล็กและนิเกิลจมตัวลงสู่แก่นกลางของโลก   ขณะที่องค์ประกอบที่เบากว่า เช่น ซิลิกอน ลอยตัวขึ้นสู่เปลือกนอก ธาตุและสารประกอบที่เบามาก เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ พยายามแทรกตัวออกจากพื้นผิวกลายเป็นบรรยากาศ เมื่อโลกเย็นลงเปลือกนอกตกผลึกเป็นแร่และหิน  ไอน้ำในอากาศควบแน่นเกิดฝน น้ำฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาสะสมบนพื้นผิว ไหลลงทะเลและมหาสมุทร นานนับพันปีน้ำฝนก็กลายเป็น มหาสมุทร และแม่น้ำ

หลังการก่อตัวของมหาสมุทรไม่นาน โลกก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การก่อกำเนิดภูเขา สำหรับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้น เป็นเรื่องตอบยาก ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและสาเหตุใด นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าในยุคแรกเริ่มของโลกประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณมาก และสามารถรวมตัวกับก๊าซอื่นๆในบรรยากาศ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ นานๆเข้าสารประกอบเหล่านี้รวมตัวกันเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลซับซ้อน และถือกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิต ในยุคแรกๆสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในทะเลและเป็นสัตว์เซลล์เดียว