โอลิมปัสมอส ภูเขาไฟลูกใหญ่แห่งระบบสุริยะ

   บนโลกมีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มัวนาโลอา บนเกาะฮาวาย แต่ก็ไม่สามารถโค่นภูเขาไฟอีกลูกที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า นั่นคือ โอลิมปัสมอส (Olympus Mons)ภูเขาไฟลูกนั้นตั้งอยู่บน ดาวอังคาร

  โอลิมปัสมอส (Olympus Mons) เป็นภูเขาไฟรูปโล่ขนาดใหญ่ ที่มีฐานกว้างถึง 350 ไมล์ หรือ ราว 500 กิโลเมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร สูงกว่ายอดเขาเอเวอร์เรสถึง 2 เท่า และเป็น 1 ใน 3 ภูเขาไฟเพียง 3 ลูกบนดาวอังคารเท่านั้น นอกจากมันจะใหญ่และสูงมากแล้ว ภูเขาไฟลูกนี้จัดว่ามีอายุน้อยที่สุด ภูเขาไฟลูกนี้ถูกค้นพบครั้งแรก ในศตวรรษที่ 19 โดยครั้งแรกพวกเขาคิดว่ามันคือภูเขาธรรมดาเท่านั้น จนเมื่อ ยานมาริเนอร์ 9 ยานอวกาศไร้คนขับได้เดินทางไปสำรวจดาวอังคาร ที่ได้ถ่ายรูปส่งมายังโลกจึงได้คำตอบว่า นี้ไม่ใช่ภูเขาธรรมดามันคือ ภูเขาไฟ

ในปี 2013 ได้มีการสำรวจและเก็บภาพบริเวณภูเขาไฟอีกครั้งโดยยานชื่อว่า Mars Expressและค้นพบปรากฏการณ์บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต คือ ปรากฏการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่, ลาวาหลาก และผลจากแรงกระทำในการแปรสัณฐาน โดยใช้กล้องถ่ายภาพ 3 มิติที่มีความละเอียดสูงมาก จากหลักฐานพบว่า เกิดการถล่มครั้งใหญ่ของดิน การยุบตัวลงหรือการพังทลายอย่างรุนแรงของพื้นดินเชิงเขาที่มีระดับความสูงไม่มากการยุบตัวดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างหินเชิงเขาที่ทรุดโทรมลง อาจเป็นเพราะผลจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดิน ในขณะที่เกิดการยุบตัวนั้น  เศษหินและดินได้เลื่อนถล่มจนมาหยุดอยู่ในบริเวณที่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร บนที่ราบโดยรอบภูเขาไฟ