แถบดาวเคราะห์น้อย

แถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt) คือวัตถุขนาดไม่คงที่และมีขนาด เล็ก, ใหญ่ แตกต่างกันไปแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ โคจรรอบเป็นแถบรอบดวงอาทิตย์ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุที่หลงเหลือจากการกำเนิดระบบสุริยะ วัตถุที่เหลือเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ขนาดใหญ่และโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ แถบดาวเคราะห์น้อยบางครั้งมีชื่อเรียกว่า แถบดาวเคราะห์หลัก ซึ่งยังมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อยจำนวนหนึ่งที่ยังเกาะเป็นกลุ่มเล็กๆโคจรรอบๆดวงอาทิตย์เช่นกัน

ดาวเคราะห์น้อยมีขนาดที่แตกต่างกันบางครั้งถูกเรียกว่า อุกกาบาต ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ก้อนหินขนาดไม่กี่มิลลิเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบจำนวน 4 ดวง คือ ซีรีส, เวสตา, พัลลัส และไฮเจีย สำหรับ ซีรีส ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดคือเส้นผ่าศูนย์กลาง 950 กิโลเมตรและถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์แคระในปัจจุบัน วัตถุในดาวเคราะห์น้อยกระจายอยู่เบาบางมาก ซึ่งยาวอวกาศสามารถเดินทางผ่านไปได้โดยไม่เกิดการชนเลย บางครั้งเกิดการชนระหว่างดาวเคราะห์ทำให้เกิดเศษดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่รอบๆ บางครั้งเศษซากขนาดเล็กก็พุ่งเข้ามายังโลกและถูกเผาไหม้จนหมดเรียกว่า ดาวตก

ความแตกต่างระหว่างดาวหาง เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยและดาวหางจัดอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่ที่จริงแล้วดาวหางมีคาบการโคจรที่แตกต่างซึ่งมาจากแถบไคเปอร์และมีกลุ่มก๊าซที่ระเหยออกมาจากผิวดาวเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ แต่ดาวเคราะห์น้อยไม่มีแสงในตัวเองและไม่มีก๊าซ ในอดีตมีความเชื่อว่า น้ำบนโลกเกิดจากดาวหางและดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกในช่วงกำเนิดระบบสุริยะ