ลูกไฟที่ป่าทังกัสกา ปริศนาที่ยังไม่ได้คำตอบ

     ในอดีตกว่า 100 ปี บริเวณตอนเหนือของรัสเซียในปัจจุบัน เป็นป่าขนาดใหญ่มาก กินเนื้อที่เกือบ 1 ใน 4 ของรัสเซีย ป่าที่มีชื่อว่า ทังกัสกา เกิดเหตุการณ์ระเบิดยังไม่ทราบสาเหตุ แรงระเบิดในครั้งนั้นนับว่ามีความรุนแรงมากทำให้ป่ากว่า 2000 ตารางกิโลเมตรได้รับความเสียหายยังหนัก ยังมีการถกเถียงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน ปี 1908 ในช่วงเวลาเช้า-มืด เกิดมีลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งลงมาระเบิดเหนือพื้นดินดังกล่าวราว 5-10 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก การระเบิดทำให้เกิดเสียงดังสนั่น ประมาณการว่า การระเบิดนี้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับระเบิดทีเอ็นที ระหว่าง 5 เมกะตัน  ถึง 30 เมกะตัน หรือประมาณ 1,000 เท่า ของระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น การระเบิดเกิดขึ้นกลางอากาศ การระเบิดทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแผ่ออกเป็นวงกว้าง เทียบเท่ากับแผ่นดินไหวที่แมกนิจูด 5.0 ทำลายต้นไม้ประมาณ 80 ล้านต้น กินอาณาบริเวณประมาณ 2,150 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรุนแรงกว่าเหตุการณ์อุกาบาตรตกในรัสเซียเมื่อปี 2013 หลายเท่า

ผลกระทบหลังจากเหตุการณ์นี้นับว่ารุนแรงมาก แต่โชคดีเพราะในบริเวณนั้นเป็นป่าใหญ่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่จึงไม่มีการสูญเสียชีวิต 10 ปีต่อมามีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณดังกล่าวมีทฤษฏีเชื่อว่า เกิดจากเศษอุกกาบาตที่แตกตัวออกมาจากดาวหาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กล่าวราวๆ 5-30 เมตรซึ่งขนาดดังกล่าวยืนยันไม่แน่นอน จากการค้นพบธาตุนิเกิ้ล และ อิริเดียม กระจายอยู่โดยรอบ ซึ่งธาตุนี้จะพบมากในอุกกาบาตและดาวหาง แม้ว่าการปะทะจะเป็นการปะทะเหนือพื้นดินและมีความรุนแรงน้อยกว่าการตกกระทบบนพื้นดิน แต่ก็นับว่าเป็นการปะทะในรูปแบบหนึ่ง