ซุปเปอร์มูน (Super Moon)

     ซุปเปอร์มูน (Super Moon) เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์คือ ดวงจันทร์วันเพ็ญที่โคจรใกล้โลกมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ระยะห่างของโลกกับดวงจันทร์อยู่ระหว่าง 354,000 และ 410,000 กิโลเมตร เนื่องจากวงโคจรรูปวงรีของดวงจันทร์

ซุปเปอร์มูน เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์นั้นโคจรเข้ามาใกล้โลกมาก จึงทำให้เห็นเป็นดวงจันทร์ที่กลมโตกว่าปกติ ปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2016 เนื่องจากดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากเป็นพิเศษด้วยระยะห่างจากโลกเพียง 356,509 กิโลเมตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก 384,402 กิโลเมตร

เนื่องจากดวงจันทร์มีผลต่อการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง บนโลก จึงมีการนำซุปเปอร์มูนมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ แต่การคาดคะเนนั้นมีความหนักแน่นน้อยมาก เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีผลกระทบทำให้เกิดแผ่นดินไหว หรือ คลื่นสึนามิ มีการโต้แย้งว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งได้เกิดขึ้นในปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มมากขึ้นของดวงจันทร์ แต่เหตุผลนี้ไม่มีน้ำหนักพอที่จะเชื่อว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงกับการเกิดซุปเปอร์มูน อย่างเช่น

การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ มหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปี 2004 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนซุปเปอร์มูน 2 สัปดาห์ แต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 นั้นดวงจันทร์โคจรไกลโลกที่สุด จึงเป็นไม่ได้ที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะซุปเปอร์มูน หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ที่โทโฮกุ ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 และเกิดซุปเปอร์มูนหลังจากนั้น 8 วัน แต่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ดวงจันทร์โคจรไกลโลกที่สุดระยะราว 400,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลกว่าโลกกับดวงจันทร์เสียอีกดังนั้นการเกิดซุปเปอร์มูนนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่อย่างใด